Victoria VS Falkor

Che strani gusti ha David Beckham...